د د فابریکې سفر - د ګوانګزو کایژینګ نندارتون محصولاتو شرکت , ل.
contaca_us-1

د فابریکې سفر

فابریکه

د دفتر ساحه

۰۷

استقبال

۰۶

د کنفرانس خونه

3

د مدیر دفتر

4

دفتر

5

د استقبال خونه

3

د شرکت کینټین

د تولید پلورنځی

10

د تولید ماشین

11

د تولید ماشین

10

د تولید ماشین

11

ګودام 01

13

ګودام 02

13

ګودام 03